افزایش سرمایه 132 درصدی شرکت صنعتی مینو به تصویب هیات مدیره رسید

با تائید هیات مدیره جدید شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) و تصویب هیات مدیره شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعتی مينو با نماد غصينو به میزان 132 درصد به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 4,318,749,000,000 ریال به مبلغ 10,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ريسک مالی صورت وضعيت مالی و بهبود نسبت مالکانه در تاریخ 15 تيرماه سال جاری به تصویب هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو رسید و جهت اظهارنظر در اختیار حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرار گرفت.

بر پایه این گزارش انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی مینو خواهد بود.