5 عضو جدید هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان مشخص شدند

صبح امروز در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، سهامداران با اکثریت آرا به ترتیب آقایان محمدرضا بابایی‌دره، علیرضا ولی‌پور، حسین علی‌اکبرزاده، نصراله محسنی‌بهبهانی و مجید نادری را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به مدت دو سال انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، بر این اساس آقای محمدرضا بابایی‌دره با کسب 21.2 درصد آرا، آقای علیرضا ولی‌پور با کسب 16.5 درصد آرا، آقای حسین علی‌اکبرزاده با کسب 15.8 آرا، آقای نصراله محسنی‌بهبهانی با کسب 15.5 درصد آرا، وآقای مجید نادری با کسب 14.5 درصد آرا، اعضای اصلی هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شدند.

همچنین آقای علی سیف‌الهی‌مقدم با کسب 9.2 درصد آرا نفر اول علی البدل و آقای محمد برزگر‌شریفی با 5.8 درصد آرا به عنوان نفر دوم علی البدل انتخاب شدند.

در این مجمع همچنین، سهامداران ضمن تائید صورت‌های مالی و گزارش حسابرس با پرداخت 200 ریال سود به ازای هر سهم موافقت کردند.