اطلاعیه مهم

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

اطلاعیه

با توجه به آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 1400/04/09 توجه سهامداران محترم و نمایندگان و وکلای آنان را به این نکته جلب می نماید:

پیرو اطلاعیه­‌های قبلی با عنایت به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور مجمع قرار دارد، تا کنون تعداد 12 نفر بعنوان نامزد عضویت در هیات مدیره، به سامانه ستان سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه و با درج مستندات و تکمیل  فرم های لازم، ثبت نام و درخواست خود را ارایه داده اند و اکنون مراحل بررسی صلاحیت حرفه ای آنان در حال انجام است، ولی تا کنون (دوشنبه 31 خرداد 1400) احراز یا عدم احراز صلاحیت هیچ یک از این داوطلبان به شرکت ابلاغ نگردیده است. امیدواریم همانگونه که در دستورالعمل ها بیان شده، قبل از روز برگزاری مجمع عمومی، نامه سازمان در این مورد واصل گردد.