افزایش سرمایه 110 درصدی مینو فارس تصویب شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو فارس با حضور کلیه صاحبان سهام، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مینو فارس و نمایندگان موسسه حسابرسی ایران مشهود، افزایش سرمایه 110 درصدی این شرکت را بررسی و به اتفاق آراء تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص صنایع غذایی مینو فارس گزارش توجیهی مبنی بر افزایش سرمایه 110 درصدی این شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، توسط حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت صنایع غذایی مینو فارس از مبلغ دویست‌ میلیارد ریال به چهارصد و بیست میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

بر همین اساس، سرمایه شرکت مینو فارس به میزان چهارصدوبیست میلیارد ریال است که به چهارصد و بیست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

گفتنی است افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص که توسط مجامع این شرکت‌ها و با حضور موسسات قانونی حسابرسی انجام می‌شود، سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه، حفظ و افزایش قدرت عملکرد اقتصادی و اصلاح و بهبود ساختار مالی را در پی دارد.

شرکت صنایع غذایی مینو فارس از جمله شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان است که با هدف بهره‌برداری از ظرفیت استان‌های خرماخیز ایران و با تکیه بر این باور که ذائقه‌ی مردم ایران در حال تغییر یافتن به سمت محصولات سلامت محور است، به این عرصه وارد شده و تولید انواع محصولات سلامت محور و بدون هیچگونه افزودنی را بر پایه خرما در دستور تولید قرار داده است.