دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیرعامل گروه صنعتی مینو

روز گذشته دکتر دولت‌آبادی مدیرعامل بانک تجارت به‌همراه یکی از اعضای هیئت عامل، معاونت اعتبارات بانک تجارت و مدیریت شعب استان زنجان باحضور در شرکت صنعتی مینو خرمدره، با دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه صنعتی مینو دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، در این دیدار که گزارشی از آخرین وضعیت شرکت‌های تولیدی گروه صنعتی مینو ارائه شد، همکاری در زمینه‌ی انعقاد تفاهم‌نامه کاری به‌منظور حمایت بانک تجارت از اجرای برخی پروژه‌های شرکت‌های تولیدی گروه صنعتی مینو مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت.

بر همین اساس، دکتر دولت آبادی در این دیدار اقدامات صورت گرفته در گروه صنعتی مینو را ارزشمند دانست و گفت: این مجموعه تولیدی یکی از گروه‌های صنعتی صاحب‌نام و اثرگذار در صنعت غذایی و اقتصاد کشور است و امیدواریم همکاری میان بانک تجارت و گروه صنعتی مینو گسترش یابد.

دکتر عباسیانفر مدیریت عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در این دیدار بانک تجارت را بانکی اثرگذار در حمایت از تولید ملی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تقویت سطح همکاری‌ شرکت‌های تولیدی گروه صنعتی مینو و بانک تجارت شاهد توسعه هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی این مجموعه باشیم.