انعقاد قرارداد سبدگردانی شرکت‌های بورسی گروه صنعتی مینو

قرارداد سبدگردانی شرکت‌های بورسی گروه صنعتی مینو روز گذشته فی‌مابین مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شرکت سبد گردانی زاگرس منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در راستای گسترش سرمایه‌گذاری و ایجاد حداکثر بازدهی در سهام شرکت‌های بورسی گروه صنعتی مینو در بازار سرمایه و حمایت و صیانت از سهامداران خود در برابر تلاطم ها و فراز و فرودهای بازار سرمایه اقدام به انعقاد قرارداد سبد گردانی با یکی از  شرکت‌های سبد گردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، کرده است.
بر پایه این قرارداد انجام امور مرتبط با سبدگردانی به شرکت سبدگردانی زاگرس واگذار شده و این شرکت اقدامات تخصصی را به منظور کسب سود و انتفاع سهام‌داران خرد شرکت های بورسی زیر مجموعه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان صورت خواهد داد.
گفتنی است سبد گردانی به شیوه اصولی و کارشناسی که باید توسط شرکت‌های سبدگردانی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران صورت پذیرد، افزایش سودآوری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سهام‌داران محترم هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان را به دنبال خواهد داشت.