اولین پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن در کشور، به نام شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)، به ثبت رسید

افتخاری دیگر برای گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان، توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، با اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۳۸۴ واحدی طرح اقدام ملی مسکن شهرستان ساوه، اولین پروانه ساختمانی طرح مذکور در کل کشور، به نام شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)، به ثبت رسید.
براساس این گزارش، با گذشت حدود یک سال و نیم از کلنگ زنی طرح اقدام ملی مسکن در کشور، تاکنون هیچ کدام از شرکت های ساختمانی فعال در این طرح، موفق به اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه های اجرایی مربوطه نشده اند و شرکت رهاورد سازندگی آزادگان اولین شرکت ساختمانی در کشور به شمار می رود که موفق به اخذ این پروانه در قالب طرح مذکور می شود.
این گزارش می افزاید، با ثبت اولین پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن به نام شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، بار دیگر ضمن اثبات شایستگی ها، قابلیت ها و توانمندی های فنی، مهندسی و اجرایی شرکت رسا، همچنین افتخار دیگری برای گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان، به دست آمد.
لازم به ذکر است، طرح اقدام ملی مسکن اوایل شهریور ماه ۱۳۹۸ با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. برای این پروژه در ابتدا ساخت ۴۶۰ هزار واحد مسکونی تعریف شد که با دستور مقام معظم رهبری ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر به طرح اضافه و اقدامات درراستای ساخت ۶۶۰ هزار واحد، برنامه ریزی و آغاز شد.
گفتنی است، برای پیشبرد برنامه های اجرای به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در قالب طرح مذکور، ظرفیت ها و توانمندی های فنی و اجرایی شرکت های ساختمانی دارای گرید یک کشوری مورد بهره برداری قرار گرفت که ازجمله این شرکت ها، شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) محسوب می شود که در حال حاضر در دو پروژه ۱۶۸ واحدی زاهدان و ۳۸۴ واحدی ساوه، در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت دارد.