تصویب افزایش سرمایه 24 درصدی نماد خودکفا

افزایش سرمایه ۲۴ درصدی نماد خودکفا به تصویب بازرس قانونی شرکت رسید

براساس اعلام سامانه کدال، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 24 درصدی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به تصویب بازرس قانونی این شرکت رسید و جهت صادر کردن مراحل قانونی، صدور مجوز افزایش سرمایه و تعیین بازه زمانی برگزاری مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 4 میلیارد و 400 میلیون ریال به مبلغ 5 میلیارد و 455 میلیون و 617 هزار ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی، کارآمد سازی دارايی ها، کاهش ريسک مالی و بهبود نسبت مالکانه که در تاریخ 1399/10/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.