بازدید دکتر عباسیانفر از خطوط تولید و ظرفیت های شرکت صنایع غذایی مینو فارس

دکتر عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان طی بازدیدی از شرکت صنایع غذایی مینو فارس از خطوط تولید و ظرفیت های این شرکت صنعتی در استان فارس بازدید کردند.

دکتر عباسیانفر ضمن بازدید از این شرکت صنعتی به عملکرد مثبت شرکت مینو فارس اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با تغییراتی که صورت گرفت شاهد آن هستیم که دید مجموعه نسبت به یک سری از شاخص ها تغییر کرده و این شرکت توانسته است با تکیه بر پتانسیل خوبی که از حیث نیروی انسانی جوان بهره مند می باشد اقدامات مناسبی را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با اشاره به خارج شدن شرکت صنایع غذایی مینو فارس از زیان انباشته و رسیدن به یک سود مالی مناسب ادامه داد: این مسئله ی  بسیار خوب و امید بخشی است که امروز می بینم شرکت مینو فارس بالاخره از زیان ده بودن خارج شده و توانسته است به سود دهی برسد، البته این نیاز احساس می شود که یک رصد بسیار کاملی از شرایط حال حاضر بازار داشته باشیم و نقاط ضعفی را که در بدنه خود احساس می کنیم مرتفع کنیم و این شرکت را به نقطه ای که مدنظر هلدینگ می باشد برسانیم.

دکتر عباسیانفر ادامه داد: به هیچ وجه نباید به شرایط حال حاضر راضی باشیم و باید دید خود را در رابطه با موضوعات اساسی مانند مسئله فروش، بسته بندی و تنوع در محصولات، تولید و فروش تولیدات خرمایی و مواد اولیه به شرکت های صنعتی و البته موضوع صادرات بازتر کنیم تا به یک ثبات خوب و شرایط مطلوب تری دست پیدا کنیم.

همچنین دکتر خان صنمی مدیر عامل شرکت صنعتی مینو فارس نیز در سخنانی با اشاره به موضوع سوددهی و عملکرد خوب شرکت صنایع غذایی مینو فارس بیان کرد: طبق گزارشات و ترازنامه های مالی خوشبختانه توانستیم تمام زیان های انباشته ای را که از گذشته شرکت با آن درگیر بود به صفر برسانیم و برای مجموعه یک سود انباشته مناسب ایجاد کنیم.

ایشان ادامه داد: با تکیه بر نیروی انسانی خوبی که داریم به دنبال رشد، تعالی و بهبود فرآیندهای تولید هستیم تا با بهبود ساختار شرکت، راندمان کاری خود را افزایش دهیم و هر چه بیشتر در بازار شناخته شویم.