صبح امروز سازمان مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران با صدور اطلاعیه ای معاملات نماد خودکفا را به استناد ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار تا حداکثر تاریخ 1399/10/03 به حالت تعلیق درآورد.

در این زمینه به اطلاع سهامداران محترم این نماد میرساند معاملات نماد خودکفا پس از قریب به 70 روز بسته بودن به خاطر افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ 1399/09/09، با 26/84 درصد افزایش قیمت بازگشایی شد و پس از آن با پر کردن حجم معاملات به صورت 3 و 5 درصد در طول 9 روز کاری رشد با صف خرید میانگین روزانه 34 میلیونی را به ثبت رساند، این در حالی است که در روزهای سبز نماد خودکفا، بازار سرمایه 4 روز منفی را تجربه کرد.

بر همین اساس و مبتنی بر ظن و گمان سازمان مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرا بورس ایران، این میزان از صف خرید و رشد پیاپی سهم، قابل تامل بوده و نیاز به بررسی کارشناسی دارد و از این رو برای بررسی دقیق تر ابعاد مختلف موضوع، نماد خودکفا را حداکثر تا تاریخ 1399/10/03 به حالت تعلیق قرار داده است.

در همین زمینه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با استناد به این مهم که در طول روزهای بعد از بازگشایی نه تنها هیچ صف خریدی از سوی حقوقی این شرکت صورت نگرفته است و حتی یک سهم از سوی حقوقی خریداری نشده بلکه تعداد قابل توجهی سهام نیز عرضه کرده است.

از سویی دیگر نماد خودکفا به عنوان یک سهم بنیادی در بین علاقمندان به بازار سرمایه به خاطر داشتن 80 درصد از سهام غصینو (شرکت صنعتی مینو)، 68 درصد شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین(کارخانه روغن)، 40 درصد شرکت کشت و صنعت ماریان ،60 درصد کارخانه قند مینو فسا،100 درصد شرکت معین آزادگان، 100 درصد شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)، 100 درصد شرکت بازرگانی پارس گستر مینو و داشتن دارایی ها و مایملک قابل توجه دیگر و همچنین سود ده بودن تمامی شرکت های زیر مجموعه ی نماد خودکفا با خلق سود منهتی به 1399/06/31، بیش از 10 هزار و 8 میلیارد ریال برای شرکت معین آزادگان و سود 7 هزارو 75 میلیارد ریال برای شرکت های گروه صنعتی مینو (صنعتی مینو، پارس مینو، قاسم ایران، مینو شرق، مینو فارس، شوکوپارس، دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو و پرسوئیس) و سود یک هزار و پنج میلیارد ریالی برای شرکت پارس گستر مینو و همچنین کسب سود 770 میلیارد و 964 میلیون ریالی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان(شرکت اصلی) طبق صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1399/06/31 که سودهای قابل توجهی در بین شرکت های بورسی و فرابورسی در این روزهای سخت اقتصاد کشور می باشد، این صف خرید را یک صف خرید طبیعی و رشد ارزش ذاتی این شرکت در بازار سرمایه را امری طبیعی می داند و در حال رایزنی به منظور تغییر تصمیمات اتخاذ شده و بازگشایی نماد معاملاتی تا قبل از تاریخ منظور شده در اطلاعیه مدیریت محترم عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران می باشد.

 روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان