کمیته حسابرسی داخلی

نام عضوسمت
آقای محمدرضا بابائی درهرئیس کمیته
آقای اسماعیل گودرزیعضو
آقای دانیال محجوبعضو

کمیته ریسک و سرمایه‌گذاری

نام عضوسمت
آقای علیرضا ولی‌پوررئیس کمیته
آقای امید مرزبندعضو
آقای عزیزاله ایلخانیعضو

کمیته انتصابات

نام عضوسمت
آقای حسین علی‌اکبرزادهرئیس کمیته
آقای علیرضا عباسیانفرعضو
آفای جاوید عشقیعضو

مسئول مبارزه با پولشویی:

آقای غلامعباس درفشی

حسابرس داخلی شرکت:

شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)

طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ می‌باشد