اعضای هیئت مدیره هلدینگ

مدیرعامل هلدینگ

اطلاعات تکمیلی

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات زمینه‌های سوابق کاری عضویت همزمان در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها تاریخ عضویت در هیات‌مدیره
محمدرضا بابائی‌دره رئیس هیئت مدیره دکتری DBA 1- معاون استانداری یزد

2- عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

3- عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی شهید قندی

4- رئیس هیئت مدیره شرکت صادراتی پرسوئیس

5- رئیس هیئت مدیره شرکت معین آزادگان

6- عضو هیئت مدیره شرکت کابل­‌های شهید قندی

1- شرکت صنعتی مینو

2- شرکت کشت و صنعت ماریان

1402/04/14
نصراله محسنی بهبهانی نائب رئیس هیئت مدیره لیسانس مدیریت 1- رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو

2- مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت حصار

3- نائب‌رئیس هیئت مدیره شرکت پارس‌گستر مینو

4- معاونت سازمان انتقال خون

5- بازرس مجلس شورای اسلامی

6- عضو هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

7- مدیرکل امور سیاسی و انتظامی استانداری خوزستان

8- رئیس هیئت مدیره احرار سپاهان

1402/04/14
حسین علی اکبرزاده عضو هیئت مدیره MBA 1- عضو هیئت مدیره شرکت صادراتی پرسوئیس

2- نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مواد غذایی خمیر مایه

3- عضو هیئت مدیره سطح پوش کاسپین

4- عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو

5- رئیس هیئت مدیره شرکت قاسم ایران

6- عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی سبا

7- رئیس هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

1- شرکت قاسم ایران

2- شرکت پرسوئیس

3- شرکت سطح پوش کاسپین

1402/04/14
علیرضا ولی پور عضو هیئت مدیره دکتری حقوق 1- مدیرکل و مشاور وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند

3- ریاست جمهوری امور حقوقی

4- مدرس دانشگاه علمی کاربردی پگاه تهران

1- شرکت قاسم ایران

2- شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند

1402/04/14
علی سیف‌اللهی مقدم عضو هیئت مدیره دکتری DBA 1- رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت ماریان

2- مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت قاسم ایران و گروه صنعتی مینو

3- رئیس اداره بازرسی مصلحت نظام

4- نائب‌رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ سپیده احرار

5- رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو

1- شرکت پارس مینو

2- شرکت پارس‌گستر مینو

1402/04/14
حمیدرضا قدری مدیرعامل دکتری DBA 1- مدیرعامل شرکت صنعتی مینو

2- مدیرعامل شرکت قاسم ایران

3- عضو هیئت مدیره شرکت نیلاب فرآور آسیا

4- عضو هیئت مدیره شرکت شوکوپارس

5- عضو هیئت مدیره شرکت مینوشرق

6- عضو هیئت مدیره شرکت مینوفارس

7- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات شهید قندی

8- مدیرکل آمار و انفورماتیک شرکت سرمایه‌گذاری شاهد

1- شرکت صنعتی مینو

2- شرکت قاسم ایران

3- شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

1402/12/26