صورت‌های مالی 6 ماهه و سالانه 3 سال اخیر

گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی منتهی به سال مالی 1402/12/29

گزارش پایداری شرکتی

زمان بندی پرداخت سود

طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ می‌باشد