شرکت پارس گستر مینو

گروه صنعتی مینو با هدف یکپارچه سازی فرآیند خرید و بهره مندی از ظرفیت خرید انبوه در جهت اخذ تخفیفات و برقراری سلامت اقتصادی در خرید مواد اولیه، شرکت پارس گستر مینو را در دهه‌ی 80 به عنوان یک شرکت بزرگ بازرگانی که کار تهیه مواد اولیه تمام شرکت های زیر مجموعه ی مینو و واردات نیازهای اساسی کشور را برعهده دارد تاسیس کرد. این شرکت که مفتخر به نام مینو است توانسته است با لحاظ کردن استانداردهای ویژه مینو در تهیه مواد اولیه مورد نیاز محصولات متنوع گروه صنعتی مینو استانداردهای بسیار دقیق و هوشمندانه ای را لحاظ کند. به گونه ای که کمتر شرکت داخلی توان پاسخ دادن به این استانداردها را دارد.

طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ می‌باشد