شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان

شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) در تاريخ 1382/07/01 با نام شرکت خدمات مالی و اداری مينو (سهامی خاص) از شـرکت صنعتی پارس مينو (سهامی عام) منفک شده و به صورت شرکتی مستقل در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/09/09 نام شركت به شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان تغيير نمود.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از مبادرت به ارائه  کليه خدمات مالی اعم از انجام کليه امور حسابداری، دفتر داری، تهيه صورت‌های مالی، صورت عملکرد و سود و زيان، ترازنامه، صورت­‌های مالی تلفيقی اعم از عملکرد و سود و زيان و ترازنامه، اظهارنامه مالياتی، تدوين سيستم‌­های مالی اعم از صنعتی و مالی و کامپيوتر، اطلاعات مديريت، بودجه، ثبت دفاتر قانونی، انجام کليه خدمات حسابرسی و مديريت، بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل ) انجام کليه خدمات اداری، پرسنلی، رفاهی، بهداشتی، ايمنی و بهداشت محيط کار، طراحی، نگهداری فضای سبز، نگهداری و نظافت محوطه، سالن­‌های توليدی و اداری انجام خدمات – کيترينگ ( تامين غذا )، سرويس‌­های اياب و ذهاب کارکنان، انتظامات و نگهبانی، آتش­نشانی، بهسازی منابع انسانی­، طبقه بندی مشاغل، سيستم‌­های حقوق و دستمزد، امور سهام شرکت­‌های گروه، امور مجامع و کليه امور اعم از صادرات، واردات، سرمايه گذاری‌ ها و امور بازرگانی و ساير مواردی که بطور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

طراحی و اجرا توسط واحد روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان - ©2020 کلیه حقوق محفوظ می‌باشد